Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων την 1η Ιουλίου 2018

Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων την 1η Ιουλίου 2018