Πηγαίνια – Τηλλυρίας
Το χωριό που περπάτησε και ευλόγησε η Αγία Ελένη
με την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

Πηγαίνια – Τηλλυρίας
Το χωριό που περπάτησε και ευλόγησε η Αγία Ελένη
με την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

Πηγαίνια – Τηλλυρίας
Το χωριό που περπάτησε και ευλόγησε η Αγία Ελένη
με την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

Πηγαίνια – Τηλλυρίας
Το χωριό που περπάτησε και ευλόγησε η Αγία Ελένη
με την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

Πηγαίνια – Τηλλυρίας
Το χωριό που περπάτησε και ευλόγησε η Αγία Ελένη
με την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

Πηγαίνια – Τηλλυρίας
Το χωριό που περπάτησε και ευλόγησε η Αγία Ελένη
με την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

Πηγαίνια – Τηλλυρίας
Το χωριό που περπάτησε και ευλόγησε η Αγία Ελένη
με την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

Πηγαίνια – Τηλλυρίας
Το χωριό που περπάτησε και ευλόγησε η Αγία Ελένη
με την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους.

Καλωσόρισμα από την Κοινοτάρχη

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πηγαινιών, από τις 18 Φεβρουαρίου 2016 εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κ. Αγγελική Φιλίππου και τέσσερα μέλη. Στόχος και Όραμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πηγαινιών είναι η προβολή της κοινότητας, αλλά και ολόκληρης της περιοχής Τηλλυρίας, εντός και εκτός της χώρας. Η σωστή προβολή της Τηλλυρίας θα αποκαλύψει την ταυτότητα καταγωγής αυτής της περιοχής, την ιστορία της και τον πολιτισμό της.

Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πηγαινιών, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Αγγελική Φιλίππου (Πρόεδρος)
Τηλ.: 99206177

Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Μιχάλης Ιωάννου (Αντιπρόεδρος)
Ανδρέας Δημητρίου
Ανδρέας Γεωργίου
Σωτήρης Αντωνίου

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

© Copyright 2023 - Πηγαίνια / Designed & Developed by NETinfo Plc